WSPARCIE

 

Jeżeli podoba się Tobie to co robimy i chcesz mieć w tym swój udział możesz wspierać nas finansowo.
Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, które tego potrzebują.
Dziękujemy za Twoje szczere i ochocze serce. ( 2Kor. 9, 7-11 )
JEDEN SIEJE, DRUGI PODLEWA A BÓG DAJE WZROST ( 1Kor. 3, 6 )

Wpłaty w postaci: ofiary, darowizny i dziesięciny prosimy wpłacać na konto:

PLN: 10 1240 1239 1111 0010 9442 0840