PROFILAKTYKA Z PASJĄ

Oferujemy zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach dydaktycznych i wychowawczych.
Program ma na celu profilaktykę uzależnień takich jak miedzy innymi: alkohol, narkotyki, pornografia, internet
Ostatni program odbył się w Gdyńskich Szkołach Ponadpodstawowych w grudniu 2017 roku i został przyjęty z dużym entuzjazmem.